Κοσμική Σοφία

Κοσμική είναι η σοφία από ανθρώπους που σκέφτονται, διανοούνται, φιλοσοφούν, αναρωτιόνται, ψάχνουν και τελικά ανακαλύπτουν σοφά στοιχεία που απαρτίζουν την ζωή μας.

Δεν είναι Πατερική, Θρησκευτική ή Πνευματική Σοφία αλλά είναι σημαντική ως το απόσταγμα της βαθύτερης σκέψης και αναζήτησης των ανθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: