Αισώπου Μύθοι

Οι Μύθοι του Αισώπου μας μεταδίδουν εξαιρετικά διδάγματα. Ας τους δούμε λοιπόν: